Mars SMK Bina Rahayu

Sekolah Menengah Kejuruan
Adalah tempat kita dibina,
Tempat kita menuntut ilmu
SMK Bina Rahayu,

Ayo belajarlah jangan ragu
Manfaatkanlah setiap waktu
Untuk menjadi insan berakhlak
Dan juga insan berilmu…

Bangunlah… bangunlah…
Ayo bangunlah…
Bangkitkanlah semangatmu…

Belajar…belajar…
Ayo belajar…
Demi masa depanmu

Sekolah…sekolah…
Ayo sekolah…
Di SMK Bina Rahayu

Teknik Komputer serta Jaringan
Program keahlian kami
Teknologi… Teknologi… Teknologi Informasi…
Teknologi… Informasi… dan Komunikasi…